ЧОМУ МОРЕ СВІТИТЬСЯ У ТЕМРЯВІ?

          З давніх часів люди спостерігали загадкове нічне сяйво у морі. В одних випадках це було рівномірне молочне сяйво, розлите по воді, в інших – слід за кормою корабля, а інколи – спалахи та іскри у водній товщі. Вчені губилися в здогадках про природу цього явища. Висувались найрізноманітніші припущення, поки аж у ХVIII столітті не відкрили його біологічну основу, показавши, що причиною таємничого сяяння моря являється біолюмінесценція, тобто здатність живих організмів випромінювати світло. Біологічне світіння можуть викликати і планктонні організми різного розміру, і мікроскопічні бактерії. Для Чорного моря найбільш відомий і вивчений представник біолюмінесцентних організмів – ноктилюка (Noctiluca scincillans), або ночесвітка. Ноктилюку прийнято відносити до фітопланктону, як і інших представників динофітових планктонних водоростей (Dynophyta). Однак ця велика, розміром 0,5-2 мм, іноді до 3 мм, шароподібна водорість втратила здатність до фотосинтезу і стала хижаком. Проте в її цитоплазмі присутні жирові включення, що допомагають їй триматися на плаву в товщі води. А від хлорофілу, який став непотрібним, утворилась цікава похідна, яка при окисленні виділяє квант світла, що і викликає світіння ноктилюки при механічному чи хімічному подразненні. Оскільки світіння моря викликало «інфернальні» асоціації, цю похідну хлорофілу дотепно назвали «люциферином», а фермент, що його окислює, – «люциферазою».

          Наприкінці літа можна часто спостерігати, як світиться чорноморський прибій або кільватерний слід катера, що проходить повз вас,  а у товщі води помітити іскристі смуги, що лишають за собою пропливаючі риби. Існує стара кримська легенда про те, як світіння хвиль, спінених веслами кораблів, завадило грецькому флоту підійти непоміченими до берегів Тавриди. Якщо у цієї легенди є історична основа, то скоріше за все, саме ноктилюка врятувала таврів від раптового нападу. Це далеко не єдиний випадок, коли біолюмінесценція допомагала людям. До відкриття радіолокації вона могла врятувати судно, вказавши штурману на близькість берегової лінії, мілини або рифів. Рибаки дуже часто виявляли скупчення риби при нічній ловлі за світінням на глибині.

          Ноктилюка зустрічається й далеко за межами Чорного моря і зараз поширюється все більше. Вчені пов’язують це з глобальним потеплінням. Воно чинить вплив на океанічні течії, які в свою чергу впливають на розповсюдження планктонних організмів.

          З оригіналом можна ознайомитись тут